Novinky ve školce
Od 1. 9. 2016 je možná platba POUZE BEZHOTOVOSTNĚ, INKASEM
Nový školní řád na rok 2016/2017 viz nástěnky v budovách mateřské školy.

Bezpečnostní opatření v MŠ:

Dr. Foustky: telefonní hlásiče u vchodu, otvírání na bzučák
Herbenova: vchody otvírá osobně pracovnice školy
Rodiče poučeni, aby při vcházení nepouštěli cizí osoby!!

Napište nám